Certificate Verzi si Vânzarea Energiei

Certificate Verzi

În România legea 220/2008 prevede un sistem de  promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie pentru o perioadă de 15 ani. Operatorul de transport şi sistem emite lunar certificate verzi producătorilor, pentru cantitatea de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie şi livrată furnizorilor şi/sau consumatorilor finali. Producătorii de energie din surse regenerabile beneficiază de un număr de certificate verzi pentru energia electrică produsă şi livrată.

Numărul de certificate verzi primite depinde de tipul de sursă regenerabilă. Pentru energia electrică produsă prin intermediul energiei solare se eliberează 4 Certificate Verzi + 2 din 2017 pentru fiecare MWh. Recuperarea certificatelor verzi amânate se va face începând cu data de 1 ianuarie 2017.

Valoarea de piaţă a certificatului verde este de circa 40 €.

 

Vânzarea energiei electrică produsă

Pretul energiei electrice este determinat pe piata. In prezent, Energia electrică produsă din surse regenerabile de energie susţinută prin sistemul de promovare poate fi comercializată prin contracte reglementate, conform reglementărilor emise de ANRE. Prețul curent de vânzare de energie electrică este de circa € 38/MWh.

Operatorul de transport şi sistem şi operatorii de distribuţie sunt obligaţi să garanteze transportul şi distribuirea energiei electrice produsă din surse regenerabile, garantând fiabilitatea şi siguranţa reţelei de energie electrică.