Simulator parc fotovoltaic

Judet:


Puterea nominala (MWp):


Pret electricitate (€):

Pret CertificateVerzi (€):

Numar Verzi:

Rezultate tehnice si economice

Suprafaţa de teren (hectare):
Nivelul de insolatie (kWh/m²/an):
Producţia anuală de electricitate (MWh/an):
Vânzarea energiei produse (€/an):
Vânzarea certificatelor verzi (€/an):

Total intrări (€/an):

Pentru energia electrică produsă prin intermediul energiei solare se eliberează 4 Certificate Verzi + 2 din 2017 pentru fiecare MWh.

Valoarea de piaţă a certificatului verde este de circa 40 €.
Prețul curent de vânzare de energie Electrica este de circa € 40/MWh

Suprafaţa de teren necesară pentru un sistem fotovoltaic de 1 MWp la sol este de circa 2,5 hectare. Vă recomandăm o suprafaţă plană, cu pantă de nu mai mult de 5%, uşor accesibilă şi care să aibă în apropiere o linie de medie tensiune. Simulatorul este calibrat pentru folosirea panourilor fotovoltaice fixe de siliciu cristalin cu înclinaţie optimă.

Solicita o intalnire

AVERTIZĂRI CU PRIVIRE LA UTILIZAREA SIMULATORULUI

1 – IRADIEREA
Am utilizat pentru fiecare zonă o valoare de iradiere medie a teritoriului cu o înclinaţie optimă a panoului fotovoltaic. Iradierea este cantitatea medie de energie provenită de la radiaţiile solare incidentale în plan orizontal. Se măsoară în kWh/mp/an.

2 – PUTEREA NOMINALĂ A SISTEMULUI sau PUTEREA VÂRFULUI
Aceasta este puterea pe care constructorul modulelor o declară ca putere produsă în cadrul „Condiţii Standard de Testare”, care reprezintă o iradiere de 1.000 W pe metru pătrat şi o temperatură a modulilor de 250C. Se măsoară în MWp.

3 – SUPRAFAŢA DE TEREN NECESARĂ
Calculul a fost efectuat ţinând cont de un coridor limită, de spaţiile destinate supravegherii şi de cabina electrică, de coridoarele interne pentru evitarea umbririi şi de cele destinate întreținerii.

4 – PRODUCŢIA ANUALĂ DE ELECTRICITATE sau INDICELE DE PRODUCŢIE (Final Yield)
Această informaţie este rezultatul calculelor efectuate utilizând datele Comisiei Europene (JRC) şi pe cele ale ANM (Administraţiei Naţionale de Meteorologie). Calculele ulterioare sunt efectuate bazându-se pe unele ipoteze preliminare, dar totuşi cu caracter statistic. Cu toate acestea este vorba de o estimare preliminară, care nu este detaliată.

5 – VÂNZAREA ENERGIEI PRODUSE ŞI CERTIFICATELE VERZI
Conturile economice sunt efectuate conform legii 220/2008.

6 – RĂSPUNDEREA LEGALĂ
ENERGY STREET nu îşi asumă nicio responsabilitate în ceea ce priveşte informaţiile oferite de către simulator. Aceste informaţii au un caracter generic şi informativ şi nu constituie un aviz profesional.